Provincies

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Waterschappen

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Overig

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×
  

FAQ

FAQ

1. Wat is Benchlearning.org?

Benchlearning.org is een initiatief van Cascadis, PWC, Universiteit Twente en Parantion. Benchlearning geeft inzicht in de mid- en backoffice activiteiten van overheidsorganisaties. Deelnemende overheden ontvangen twee keer per jaar een digitale enquête met vragen over: Strategie, Governance Processen en ICT. Deze gegevens worden veilig centraal opgeslagen, met elkaar vergeleken en via deze website aan de deelnemende gemeenten gepresenteerd.

2. Wat is het doel?

De verbetering van digitale dienstverlening van de e-overheid door van elkaar te leren! Benchlearning meet op de gebieden van IT, Governance, Strategie en Processen en biedt u zo een compleet en gedetailleerd beeld van de huidige kwaliteit van uw digitale dienstverlening en die van uw collega’s. Organisaties leren zo van elkaar(s best practices).

3. Voor wie is het?

Benchlearning.org is voor overheidsorganisaties. Omdat gemeenten het voorportaal zijn voor burgers, start Benchlearning in fase 1 met gemeenten. Daarna volgen provincies en waterschappen.

4. Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden kan heel snel en eenvoudig via het aanmeldformulier wat op Benchlearning.org staat.

5. Benchlearning en Benchmarking, wat is het verschil?

Benchmarking is een begrip uit de wereld van kwaliteitsbewaking. Het gaat hier om het systematisch vergelijken van prestaties tussen verschillende (delen van) organisaties. Bij Benchlearning ligt echter de nadruk op het leren van elkaar! Een kijkje in de keuken van collega’s met als doel het op een praktische en doelmatige manier inzetten van gedeelde kennis. Van Benchlearning naar Benchaction.

6. Waar draait Benchmarking om?

In de kern gaat het bij benchmarking om drie stappen:
• Het vergelijken van de eigen processen en prestaties met die van de andere deelnemers;
• Het analyseren van de verschillen tussen de diverse processen en prestaties door te begrijpen waarom deze worden toegepast;
• Het verbeteren van processen en prestaties aan de hand van de verworven informatie.

7. Ik ben mijn gebruikersnaam of inlogcode kwijt. Wat kan ik doen?

Ga naar het inlogvenster, klik op “Wachtwoord vergeten?” en voer daarna uw gebruikersnaam of e-mailadres in. U ontvangt per e-mail een link waarmee u een nieuw wachtwoord aan kan maken.

8. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Om uw eigen dienstverlening en backoffice te verbeteren op de 4 onderwerpen vult u de vragenlijst in. Wij begrijpen dat dit inhoudelijke informatie is. Daarom is de benchlearning-site van goede beveiliging voorzien. Door middel van ssl protocollen zijn gegevens ‘achter de inlog’ voor onbevoegden niet te benaderen.

9. Zijn er kosten aan verbonden?

Zodra er voldoende deelnemers zijn betalen leden van Cascadis voor Benchlearning een geringe bijdrage van enkele tientjes per jaar voor het onderhoud en beheer. Niet-leden ontvangen voor 199,- euro per jaar een inlogcode. Wij adviseren overheidsorganisatie om lid te worden van Cascadis.

10. Wanneer zijn mijn aangeleverde gegevens zichtbaar op benchlearning.org?

Wanneer u de Benchlearning vragenlijst volledig heeft ingevuld, worden de resultaten beoordeeld. Na goedkeuring staan de resultaten binnen 24 uur op de site.

11. Hoe meet Benchlearning de vier hoofdgroepen?

De vragenlijst die gebruikt wordt voor Benchlearning.org is ontwikkeld in samenspraak met de Universiteit van Twente en gebaseerd op een theoretisch model. De vragenlijst is onderverdeeld in vier hoofdthema’s: Strategie, Governance, IT en Processen. Voor alle afzonderlijke vragen zijn weegfactoren en scoringspercentages bepaald. Indien een gemeente op alle aspecten perfect scoort, dan is de maximale score per thema 100 punten. De scoringspercentages vormen een ideale indicator om vergelijkingen tussen gemeenten mogelijk te maken.

12. Wat kan ik verwachten van Benchlearning in fase-2?

In fase-2 loggen deelnemers in en benchmark je jouw gemeente op het gebied van IT, Governance, Strategie en Processen door zelf selecties te maken via een innovatief en zeer gebruiksvriendelijk filter. Vergelijk op inwonersklasse of gemeenten binnen één provincie. Of selecteer op de vijf best scorende gemeenten. Alle data die je te zien krijgt kun je tevens downloaden als CSV-bestand.

Partners