Provincies

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Waterschappen

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Overig

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×
  

Waarom

Het doel

Verbeteren van uw digitale dienstverlening  door van elkaar te leren! Benchlearning meet uw kwaliteiten op het gebied van:  IT, Governance, Strategie en Processen en biedt zo een totaal en gedetailleerd beeld van de huidige kwaliteit van uw digitale dienstverlening. Door dit naast andere organisaties te leggen, leert u en andere overheidsinstanties van elkaars best practices.

Waarom?

De overheid wil meetbare resultaten en internationaal tot de kolopers behoren. Hierover zijn verschillende afspraken gemaakt en programma’s gestart binnen de ICTU. De partners van Benchlearning Cascadis, PWC, Universiteit Enschede, en Parantion zien echter dat de ambitie en het gewenst tempo van de rijksoverheid achterblijven bij de wensen van gemeenten en lokale overheden.

Een tool als Benchlearning.org is er nog niet. In het spectrum van benchmarks bevindt benchlearning.org zich in een niche. Wat benchlearning uniek maakt is de combinatie van de wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst ontwikkeld door de partners. Het bevat concrete adviezen, best practices en heldere vergelijkingen met collega-gemeenten. Hierdoor geeft de benchmark antwoord op 3 belangrijke vragen:

  1. Waar staat mijn organisatie met de digitale dienstverlening t.o.v. vergelijkbare organisaties?
  2. (Hoe) kan ik efficiënt mijn digitale dienstverlening verbeteren?
  3. Hoe doen mijn collega’s dat bij andere overheidsorganisaties?

Unieke kenmerken Benchlearning:

  1. De enige benchmark waar gemeenten gemeten en vergeleken worden op de onderwerpen Strategie, Governance, IT en Processen.
  2. Je maakt zelf selecties van ‘peers’ waarmee je jouw organisatie vergelijkt.
  3. Benchlearning is geen scorelijst maar een site waar overheidsinstanties kennis kunnen opdoen en gebruik maken van elkaars best practices.
  4. Een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst.

 

Partners