Provincies

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Waterschappen

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Overig

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×
  

Partners

De oorsprong van Benchlearning ligt in de gedrukte uitgave ‘Benchmark Nederlandse Gemeenten in de elektronische overheid’ van Cascadis en PWC. Deze jaarlijkse uitgave verscheen van 2007 t/m 2010.

In het kader van een afstudeeropdracht lieten PWC en Cascadis een student onderzoeken of een digitale en meer actuelere versie van deze benchmark haalbaar was. Dat resulteerde in juli 2010 in de afstudeerscriptie ‘Identifying focus areas in implementing e­services in governmental organizations: the
 development
 of
 a 
benchmark
 on 
e‐government
 maturity 
in
 Dutch
 local
 governments‘ aan de universiteit te Utrecht. Scribent was Daan van den Broek.

Vanaf dat moment was Benchlearning.org een feit en kwam het project in een stroomversnelling terecht. Naast PWC en Cascadis zijn ook Parantion, en de Universiteit Enschede partner van deze nieuwe benchmark/monitor.

pwc

PwC (www.pwc.nl) verleent sectorspecifieke diensten, waaronder dienstverlening in de publieke sector. Er is veel verandering in de publieke sector. Dit creëert nieuwe kansen. De hoge verwachtingen van burgers vormen de kern in de vraag naar betere publieke dienstverlening. Met haar wereldwijde ervaringen heeft PwC met publieke dienstverlening een visie en aanpak geformuleerd over hoe overheidsorganisaties beter kunnen aansluiten bij de veranderende verwachtingen van klanten. Dat doet zij vanuit een pragmatische insteek. Van een probleemanalyse tot het implementeren van concrete oplossingen in de praktijk.

Parantion
Parantion is gespecialiseerd in online onderzoek en online ontwikkeling. Vanaf 1999 hebben zij zich gespecialiseerd in Web Survey, online vragenlijsten, digitale panneling en benchmarking. Parantion levert de online software waarmee de vragenlijst wordt gemaakt, verstuurd en waarmee de data wordt geanalyseerd.

Cascadis

Cascadis is de branchevereniging voor webprofessionals in de overheid. In de relatief nieuwe omgeving  van online communicatie en e-overheid is ervaring delen en kennis ophalen een belangrijke voorwaarden voor een verdere professionalisering van dit vakgebied. Cascadis wil zowel praktisch als theoretisch inhoud geven aan het gebruik van web technologieën binnen overheidsinstellingen.

UT

Het Center for e-Government Studies (CFES) doet wetenschappelijk onderzoek naar de elektronische overheid. Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit adviezen aan overheidsdiensten, besturen en politieke vertegenwoordigers op alle niveaus. Daarmee levert het CFES een bijdrage aan de omvorming van de overheid van een aanbodgerichte regulator naar een dienstverlener die werkt vanuit de behoeften van burgers en bedrijven. Het CFES zorgt voor de wetenschappelijk inbreng in het project Benchlearning.

 

Partners