Provincies

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Waterschappen

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×

Overig

Dit onderdeel van de Benchlearning-website is nog in voorbereiding.

×
  

Vragenlijst

Deelnemers aan Benchlearning.org zijn uitsluitend overheden. Wij kunnen ons voorstellen dat potentiële deelnemers en geïnteresseerden vooraf willen weten hoe de inhoud en opbouw van de vragenlijst eruit ziet.

Voor deze groep is een demo-versie gemaakt van de vragenlijst. De demo-vragenlijst is exact gelijk aan de productie-versie en bevat vooral gesloten vragen om geautomatiseerde verwerking te vereenvoudigen. Echter, de demo-versie is niet gekoppeld aan de database zodat vergelijken met data van andere overheden niet mogelijk is.

Ga naar de DEMO


Rapportage

Nadat de vragenlijst is ingevuld wordt alle data geanalyseerd en het rapport gegenereerd. Kijk hoe het demorapport eruit ziet. In het eerste deel staan de scores van een individuele gemeente. Het tweede deel van de rapportage geeft een ‘benchmark’ waarin een voorbeeld-gemeente wordt vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten.

Partners